Reklam i Dokument Inifrån

Martin Lindström, Pronto, PhD, neuro-branding, buzz-marketing, viral marknadsföring, avsändare, målgrupp, ambassadeur-branding (sic!), Alain de Boitton, in game-advertising osv… Dokument Inifrån visar en timme där det helt klart visar sig att journalisterna inte riktigt vet vilket ben de ska stå på: det objektiva eller subjektiva.

Två saker är intressanta. Man har använt några av de stora mainstreamtänkarna (Lindström, Boitton mfl) och samtidigt väljer att följa ett litet marginellt projekt som visar att Pronto och PhD har djupgående kopplingar med varandra. Men programmet är intressant utifrån vad de “vanliga” personerna säger. Exempelvis de två unga killarna som lirade TV-spel och påpekade att det skulle se konstigt ut om det inte fanns reklam i Fifa-spelet. Eller ungdomarna i Hofors som påpekar att varumärken är markörer för livsstil.

Och som vanligt är Martin Lindström bäst.

(Sorry Erik :))

4 thoughts on “Reklam i Dokument Inifrån

  1. womma?

    Är det inte lite märkligt hur Pronto så uppenbart bryter mot etikkoden för Womma, samtidigt som man är medlemmar…?

  2. Pingback: Disruptive Media: Aftermath | Researcher

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *