Monthly Archives: April 2003

Eget ansvar för ett varumärke

Nya regler för immaterialrätt kommer vilket kommer ge ägaren mer ansvar men förhoppningsvis kortare handläggningstider.

“Ansvaret för att bevaka sitt firmanamn, logo och andra varumärken läggs därmed på rättsinnehavaren själv och ett registreringsbevis kan komma att vara avgörande vid förhindrande av känneteckensintrång i framtiden, för att undvika segdragna tvister i en rättsinstans. Inte minst med hänvisning till att en tvist i domstol i dagsläget tar flera år med höga advokatkostnader som följd och med ett registreringsbevis behöver man förhoppningsvis inte driva saken så långt.”

(Barbro Tannborg – Varumärkeskonsult)

Det är detaljerna som gör det

“Man kan tycka att det är onödigt av företag att lägga ner miljontals kronor på en ny grafisk form som inte skiljer sig mycket från den förra. Men ibland kan justeringar ha nog så stor betydelse, till och med vara avgörande för en produkts eller ett varumärkes framtid och om den kommer upplevas vara med sin tid. Bakom ligger, förhoppningsvis, lika mycket tankearbete.
Det är som i vardagen. Du behöver inte alltid slå på stortrumman, bara du har sinne för detaljer. För i det långa loppet är det de som avgör måttet av tillfredsställelse – bara du kan urskilja vilka detaljer som är viktiga.”

ur en krönika av Susanne Johansson: CAP&Design – Små grepp lika viktiga som stora

E-post som RM

E-posten förväntas bli en ny kanal för att skapa relationer med kunder och då handlar det företrädesvis om att uppehålla kontakt med befintliga kunder. Att göra stora utskick utan opt-in är dumt eftersom “mottagarna är känsliga för vad de får via e-post. Känsligare än för sådant de tar emot postalt” som Mikael Berg, sälj- och marknadschef för Relation&Brand, säger.

Framförallt är det genom kundklubbar och andra mervärdesmöjligheter som e-posten blir ett skarpt vapen. Att förstärka relationen och därigenom skapa incitament för merförsäljning är viktigt och trots att många företag har tusentals relationer så har de sällan epost-adresser till dessa.

Priset för marknadsföring med e-post kostar som mest en krona per e-postmeddelande men då ingår allt, design, distribution och statistik. Det finns fler än Relation & Brand (som har SF, Twilfit och Unilever som kunder) som säljer tjänster i e-postmarknadsföring: Maila Nordic som har H&M och Audi som kunder, Compost som har Saab, Telia och Fritidsresor och Xpedite Systems där bland annat Nokia köper sina tjänster. (Dagens Media #7-03)

VISA mig kortet

VISA släpper en global kampanj där payoffen är: Framtiden tar VISA, oavsett vart den tar dig.. Konceptet man vill kommunicera är enligt företagets varumärkesansvarige “valen du gör idag påverkar din framtid, oavsett om framtiden är om två minuter eller om femtio år.”. Man söker att fokusera på invididen – att individen har en möjlighet att förändra sin framtid med ett VISA-kort. (Dagens Media-print #7-03)

Strategisk kommunikation

“strategisk kommunikation…det innebär i korthet att kommunikation i sig inte har något värde. Det är hur kommunikationen bidrar till affärsmålen som är det intressanta, där ligger det strategiska tänkandet.”

Helena Giertz, informationsdirektör Procordia Food (Dagens Media #7-03).

Nörden är framtiden

Som om vi inte visste det? I varje fall har en professor vid Handels (sic!) kommit fram till detta. Svenska män ser hellre andra män som nördar i reklamsammanhang och känner sig hotade av snygga män när de finns i reklamen. Kvinnor har däremot inte samma hangups när det gäller andra kvinnor. Det innebär att Kjell-Henry, Norrlands Guld-kepsen och Fristadssnubbarna kommer att finnas kvar. (Resumé).

Jag får två olika tankar utifrån det här:

Ett av de starkaste argumenten mot reklambranschen i allmänhet är just att den objektifierar kvinnor och i patriarkatets namn skapar en bild av kvinnan som vacker men tyst.
Även om jag personligen inte tror att anorexi och ätstörningar bara beror på mediabilden av den perfekta kvinnan är det knappast något som gör saken bättre. Kvinnor har vant sig att värdera andra utifrån yta eftersom kvinnor mer sällan umgås mer än två i taget och behöver därmed ett bättre urvalsinstrument för att avgöra om det finns ett värde i att umgås med den andra.
Vidare är modeindustrin värderingsbyggare och därmed använder man modevärldens verktyg för att avgöra plus eller minus hos sig själv och andra.

Till skillnad mot många kvinnor som faktiskt kan använda reklam till att drömma om ett annat liv (dagdrömslivet) och använda en snyggare person som ‘råmodell’ för sitt eget liv (på gott och ont) så har män svårt för just detta. Om det handlar om en starkare tävlingsinstinkt eller om att män i allmänhet har svårt att relatera både till sig själva och till andra är svårt att veta.

Det kan ju vara så enkelt att svensk reklam (fr a vad gäller TV-reklam) faktiskt har en tradition att vara rolig. Det är lite buskis över mycket av reklamen och har så varit länge. Det är inte svårt att urskilja vilken reklam som är internationell respektive tysk, italiensk eller amerikansk när man jämför med svenska reklamfilmer.

Skräpigt patent

Patent är en märklig industriell gren. Ibland verkar det som om vissa glömmer att ta patent på sina innovationer medan det ibland verkar som om man kan ta patent på vad som helst.

Apple är ett företag som är duktiga på att ta patent på allt från hårdvara till detaljer i användargränssnittet. Det senaste är att företaget fått ett patent på Papperskorgen i MacOS X liksom att de patenterat sina fönster och sin uppbyggnad av användargränssnittet.
(The Mac Observer)

Pris till trasig reklam

Kommunaktuellts reklampris “Columbi ägg” ges till Sveriges Läromedelsproducenter för deras reklamkampanjer som bygger på det dåliga skolmaterial som många skolor har att tillgå. (Dagens Media). Reklambyrån som gjorde det är den nyligen konkursade klassiska byrån Blanking.

Juryns motivering var:

Vår tid präglas av snabba förändringar. Rakt på sak och med ett bildspråk, som de flesta kan känna igen från sin vardag, tydliggörs konsekvenserna av att inte låta förändringarna få genomslag hos dem som utgör Sveriges framtid. Budskapet når inte bara fram till den uttalade målgruppen av beslutsfattare utan till alla som en gång hållit i en skolbok.”

(Resumé).

Beläggningen fulltecknad

Tidningen Residence, som gått upp högt upp på mediaköparnas listor (läs här 21/2), har tecknat upp åttiofem procent av sin annonsbeläggning för året. Tidningen har fått säga nej till annonsörer.

Jag har läst Residence för att försöka förstå varför mediaköparna gillar tidningen. Helt kort kan man se att de försöker att hitta ett kommunikativt sätt både genom att skapa en sorts “allt är bra” genom att blanda saker i olika prisklasser. Det finns en sorts kompromisslöshet i att bara se vad som är snyggt – oavsett vad produkten kostar. Det innebär att i en översikt över röda lampor hittar man allt från lampor i klassen “kostar-som-en-begagnad-bil” till IKEA-lampa för 69 spänn. Dels spelar man på vår önskan att veta mer om de rika och berömda: lägenheter och hus som annonseras är ofta i den dyra klassen, som bara få av läsarna någonsin skulle kunna ha råd med. Vi får möjligheten att titta in i designade rum utan att springa på visningar – Residence utnyttjar vår voyeristiska sida. Man låter också läsarna få utlopp för sin önskan om dagdrömmande, och smånjutningar: man kanske inte kan köpa hela rummet men man kan investera i en av stolarna.