Monthly Archives: December 2004

Resebolagen drar tillbaka reklam

Stora luckor i reklamschemat blir det efter katastrofen i Asien. Såväl Fritidsresor som My Travel drar tillbaka all annonsering, oavsett vilket resmål det gäller. Apollo funderar över hur de ska göra med marknadsföringen den närmaste tiden.

Joakim Eriksson på My Travel säger:

“De[t] var ingen kampanj för Asien, men vi känner att det inte är lämpligt att prata om glada reseminnen nu.

(Dagens Media)

Ögonvittnesskildringar bra media

Vi översköljs av ögonvittnesskildringar efter tsunami-katastrofen i Asien. Det blir antagligen en av de mest dokumenterade katastroferna på grund av alla kameror som finns på plats i turisternas händer.

Det kan tyckas märkligt att göra mediateori av det hela men Roy Peter Clark låter de goda exemplen föra sin egen talan: ögonvittnesskildringen är den bästa rapporteringen. (Poynter Online)

Jill Geisler ger en annan vinkel på katastrofen: hur media kommit att bli väldigt lokala i sin rapportering. Eftersom det är ganska få amerikaner som berörs av tsunamin så innebär det liten uppmärksamhet fr a på de nyhetsdeskar som tagit en “hyper-local approach”. Hennes frågor kan sammanfattas i hennes sista fråga:

“Who is thinking globally, locally, and journalistically?”

(Poynter Online)

Tandhygien med kyssar

Apotekets nya kampanj kommer att handla om tandhygien och kyssar. Dels söker man par som är intresserade att ta rekordet på världens längsta kyss (31 timmar är gällande rekord). Paret kommer figurera i reklamspotar i TV4 där paret övar på tandhygien inför rekordet. Tuggummiautomater kommer att sättas ut på SF-biografer med tips om tandhygien liksom att reklam sätts ut på insidan av omklädningsskåp hos S.A.T.S.

Målet är att positionera Apoteket som hälso- och läkemedelsrådgivare.

Byrå är TBWA. Dagens Media

Designåret får 3 millar

En av de intressantaste filosofiska spörsmålen på senare tid måste vara hur regeringen lyckas med den logiska kullerbyttan att utnämna 2005 till ett designår utan att skjuta till några pengar att marknadsföra detsamma. Nu har Pagrotsky (som även intervjuas på Bold av forumets medlemmar) uppenbarligen petat till Östros som insett att regeringens logik snavat på sina egna oknutna skosnören och näringsdepartementet skjuter till tre miljoner för marknadsföring av Designåret 2005. (Designåret webb)

Karl blir Hilfiger

Tommy Hilfiger har köpt över Karl Lagerfeld och vissa av de varumärken som är knutna till honom. Bland annat handlar det om Lagerfeld Gallery och Hilfigers tanke är att sälja kläderna i sina amerikanska affärer.

Affären gäller inte Lagerfelds kontrakt med Chanel och Fendi utan handlar om en långsiktig strategi från Hilfigers sida att bygga upp en varumärkesportfölj:

“This acquisition is an important first step in our long-term strategy of building a multi-brand portfolio of business”.

(Expatica)

Arbetsskadad

Clayton skickar YOU’VE BEEN IN CORPORATE AMERICA TOO LONG WHEN…

* At your last family reunion, you wanted to have an emergency meeting about their brand equity.
* You account for your tuition as a capital expenditure instead of an expense.
* You ask the car salesman if the car comes with a whiteboard and Internet connection.
* You believe the best tables and graphs take an hour to comprehend.
* You believe you never have any problems in your life, just “issues” and “improvement opportunities.”
* You calculate your own personal cost of capital.
* You celebrate your wedding anniversary by conducting a performance review.
* You explain to your bank manager that you prefer to think of yourself as “highly leveraged” as opposed to “in debt.”
* You give constructive feedback to your cat.
* You insist that you do some more market research before you and your spouse produce another child.
* You refer to dating as test marketing.
* Your Valentine’s Day cards have bullet points.
* You’re so tired you now answer the phone, “Hell.”
* You wake up to discover your bed is on fire, but go back to sleep because you just don’t care.
* Visions of the upcoming weekend help you make it through Monday.
* You don’t set your alarm anymore cause you know the pager will go off before the alarm does.

DM går igenom nästa års planering

Min definition av trendspaning divergerar starkt med Dagens Medias. Det känns mer som om de samlat ihop kom-ihåg-lapparna för nästa år snarare än att dragit vissa slutsatser och säger vad som antagligen händer.

“Blip, blop, blogg – internet som kanal för reklam och opinion.”

Rolf… ursäkta men bloggarna som opinionsbildare och reklambärare var en händelse under året som gått.

Övertalande copy

En intressant artikel med exempel på hur man speedar upp sin webcopy. Tre idéer:

 • Frost the copy. Find interesting, unusual ways to say what might otherwise be dull.
 • Use Franking to reinforce reader motivation. Obvious is boring. Hold interest by using few details and making strong statements in subtle ways.
 • Pump up verbs. Replace conventional verbs with interesting ones that bring life and action to copy.
 • Lead with relevant benefits. Use product features to substantiate the product’s claim. Specifics help people imagine using the product in the present tense.
 • (ClickZ / ROI Marketing)

  DI trendprognoser med kommentarer

  Dagens Industri har samlat ihop tio trender inför nästa år:

  1. ”TIDSLYX”: Kasta kalender och klocka! Människan arbetar mindre än förr och vardagen kräver allt mindre jobb. […] 2005 blir den stora statussymbol att låta tiden gå.

  Är det en ny trend? Det har väl varit en statussymbol så länge vi har haft en marknad där man säljer sitt arbete.

  2. ”SERVICERENÄSSANS”: Svenska folket handlar i lågprisvaruhus, på nätet eller på rean. Det billiga gör oss benägna att lägga extra pengar på bättre service.
  “Servicen är en del av den totala produkten som blir allt viktigare. Produkten står kanske bara för en femtedel av det upplevda värdet”, säger Dusyant Patel, chef för Market communication & sponsorship på Ericsson.

  Kvalitet är inte längre avhängig av varan – snarare av det mervärde ett varumärke kan ge när det handlar om support, service och status.

  3. ”FEMINISMKOMMERSIALISM”: Nästa år kommer feminismtrenden att slå igenom ordentligt kommersiellt. Vi talar produktutveckling och marknadsföring i feminismens tecken. “Att skapa produkter och reklam som känns sexiga utan att vara så objektifierande som H&M:s julreklam har varit kommer att bli en framgångsnyckel. (Anna Serner, VD för Sveriges Reklamförbund).

  Feminismen är antagligen feminismens värsta fiende.
  Det känns en aning motsägelsefullt att säga att något är sexigt utan att vara objektifierande – per definition är allt som inte “ägs” av subjektet själv ägt av någon utanför vilket gör att det handlande subjektet blir ett objekt. Det bör då vara så att objektifiering inte är ett val utan sker per automatik. Lägger man sedan ett existensialistiskt tolkningsfilter över det hela blir hela diskussionen fullkomligt barock. Anna S borde nog läsa lite filosofi.

  4. ”KNUTBYMARKNADSFÖRING”: Kampen mellan originalprodukter och kopior hårdnar. Allt färre exemplar av varje originalprodukt marknadsförs till en allt snävare målgrupp. Små varumärken kan blomma i mindre, sektliknande målgrupper – förenade av en stark, nästan religiös, känsla av tillhörighet. Så fort de ”alternativa varumärkena” blir allmänt gods kommer de första användarna att dra vidare, i jakt på ännu smalare och mer unika val.

  Hoppsan! DI har lyckats att skriva om något som vi vetat om väldigt länge. Fast på vårt språk kallas det “early adopters” och marknadsföringen gentemot dem bygger på att hitta de media som ligger i framkant när det gäller trender. Ingen trend om ni frågar mig.

  5. ”GO EAST!”: Svensken är fortfarande misstänksam mot Östeuropa. Alkoholism, kriminalitet, illegal arbetskraft och människosmuggling är bilden vi får i media. Företag kommer snart att inse att verkligheten är en annan. “Det finns en myt i Sverige som är ganska farlig och som säger att det bara är de enkla jobben som flyttar. Så är det inte, kvalificerade arbeten som programmering och läkemedelsforskning flyttar från alla västländer till låglöneländer som Indien och Östeuropa. I och med östländernas EUinträde kommer vi att tvingas inse det” (Markus Uvell, VD för Demoskop).

  Tja, inget nytt under solen. Det är väl snarare så att de företag som ännu inte hängt med på den transsibiriska järnvägen har s a s “missat tåget”.

  6. ”2005=1905”: 2005 får faktiskt en hel del likheter med år 1905. Andligheten växer sig starkare. Idéburna aktivistorganisationer får luft under vingarna.”Motståndet mot det fria kapitalets härjningar kommer att växa”, säger konstnären Karin Hansson.

  Sorry Karin, du är ungefär fem år sen med din förutsägelse. Snarare minskar motståndet mot själva kapitalet. Genom att konsumenten röstar med sin plånbok är det snarare så att kapitalet är sin egen motståndare.

  7. ”SOM IKEA, FAST PÅ NÄTET”: Konsumenterna blir allt mer delaktiga i produktionen och utvecklingen styrs av internet. […] Konsumenter i samverkan kan både bygga och rasera ett varumärke på nolltid. Den viktigaste dialogen förs inte mellan varumärken och konsumenter utan mellan olika konsumenter. Där finns både potentialen och hotet mot varumärkena. […]Konsumenterna både betalar och gör delar av jobbet själva.

  Sant och vi har bara sett början av det. Samtidigt sker en viktig dialog mellan varumärke och konsument men målet är att den dialogen förs vidare genom konsumentens obetalda word-of-mouth marketing. Det är också en fortsättning på individualiseringen av konsumtion och samhällsliv. Det exklusiva är ögonvittnesskildringen, inte den betalda texten.

  8. ”POLITISK KUNDANPASSNING”: Partierna testar nya åsikter offentligt. Invanda ståndpunkter överges om det går hem i opinionen. Det gäller att maximera väljarstödet! Väljarna och de politiska kommentatorerna kliar sig förvirrat i huvudet.

  Det är en jävligt dålig “kundanpassning” om “kunderna” dvs. väljarna blir förvirrade. Om det är en trend så är det snarare en trend mot enfrågepartiernas hegemoni. Världen är så pass komplicerad att den inte kan förklaras med en politisk “grand unification theory” och därmed faller partierna sönder. Snarare handlar trenden om “Masspartival”.

  9. ”REDAKTÖRENS ÅTERKOMST”: Tv, telefoni och bredband smälter ihop. Leverantörerna blir allt bättre på att spela den gamla redaktörens roll. Det handlar om att välja ut, välja bort, kombinera, förpacka, distribuera och marknadsföra.

  Är det verkligen leverantörerna som är redaktörerna? Är det inte snarare så att det är konsumenten/mottagaren som är den verkliga redaktören? DVR och RSS har gett konsumenten stora möjligheter att filtrera bort reklam, vilket i sin tur innebär en öppning för helt andra mer eller mindre kreativa sätt att marknadsföra sin vara eller tjänst.

  10. ”SJÄLV ÄR BÄSTE DRÄNG”: Vill man få[r] det bättre får man agera på egen hand. […] Fler gör aktiva val efter noggranna utvärderingar. “Svensson vill ha produkter och tjänster som gör honom eller henne oberoende av staten.” (Anna Serner, VD för Sveriges Reklamförbund).

  Tror jag med, men jag tror inte som många verkar anse, att det primärt beror på att stat och andra “eliter” bevisat sin inkompetens (även om detta säkerligen är en stark påverkansfaktor) utan snarare beroende på individualiseringen och subjektifieringen av vårt samhälle och av våra värderingar. Aldrig har det funnits så kunniga konsumenter och så välinformerade. Trenden går snarare mot att man faktiskt vill få hjälp att välja bland alla de valmöjligheter som finns.

  (Dagens PS)

  Sälj- och Marknad läggs ner

  Vi som prenumererar (eller rent faktiskt så har jag tagit över tidningen från en av våra projektledare…) på tidningen Sälj- och marknadsföring har fått ett mail om att tidningen kommer att läggas ner.

  Hej!
  Vi vill meddela dig en tråkig nyhet så här före jul.
  Vårt marknadsföringsmagasin Sälj & Marknadsföring läggs ner och nya Supermarket tar vid och Byrånumret lever vidare!
  Vi kan bara konstatera att vi, trots en i mångas tycke mycket bra tidning med en engagerad redaktion, inte har lyckats skapa tillräckliga intäkter för att fortsätta utgivningen av Sälj & Marknadsföring.
  Byrånumret blir självklart kvar och utvecklas vidare under 2005. Vi satsar både på den tryckta delen och vår Byrånummersajt.
  Från och med årsskiftet får ämnet marknadsföring betydligt större utrymme i vår uppskattade affärstidning Supermarket. Tidningen kommer bland annat att berätta om framgångsrika varumärkesstrategier och effektiva medieval. Samtidigt breddar tidningen det
  redaktionella innehållet mot fackhandeln (sällanköpsvaruhandeln) och blir därmed ett
  tongivande magasin för beslutsfattare inom hela detaljhandeln.
  Supermarket lanserar dessutom under våren en onlinetjänst som enkelt ger svaren på många av frågorna man ställs inför som beslutsfattare.
  Till Sälj & Marknadsförings trogna kontakter och annonsörer kommer vi att kunna erbjuda fortsatta intressanta och värdefulla mediekanaler för marknadsföring.
  Till dig som bokat annons eller bilaga i Sälj & Marknadsföring och vi inte hunnit prata med: Vi på annonsavdelningen kommer att kontakta dig per telefon för att
  diskutera nya lösningar.
  Vi önskar dig
  GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
  Anders Welén, Mikael Lagerberg och Maria Lundborg
  Forma Publishing Group AB (ICA Förlaget AB har bytt namn)
  www.formapg.se