DI trendprognoser med kommentarer

Dagens Industri har samlat ihop tio trender inför nästa år:

1. ”TIDSLYX”: Kasta kalender och klocka! Människan arbetar mindre än förr och vardagen kräver allt mindre jobb. […] 2005 blir den stora statussymbol att låta tiden gå.

Är det en ny trend? Det har väl varit en statussymbol så länge vi har haft en marknad där man säljer sitt arbete.

2. ”SERVICERENÄSSANS”: Svenska folket handlar i lågprisvaruhus, på nätet eller på rean. Det billiga gör oss benägna att lägga extra pengar på bättre service.
“Servicen är en del av den totala produkten som blir allt viktigare. Produkten står kanske bara för en femtedel av det upplevda värdet”, säger Dusyant Patel, chef för Market communication & sponsorship på Ericsson.

Kvalitet är inte längre avhängig av varan – snarare av det mervärde ett varumärke kan ge när det handlar om support, service och status.

3. ”FEMINISMKOMMERSIALISM”: Nästa år kommer feminismtrenden att slå igenom ordentligt kommersiellt. Vi talar produktutveckling och marknadsföring i feminismens tecken. “Att skapa produkter och reklam som känns sexiga utan att vara så objektifierande som H&M:s julreklam har varit kommer att bli en framgångsnyckel. (Anna Serner, VD för Sveriges Reklamförbund).

Feminismen är antagligen feminismens värsta fiende.
Det känns en aning motsägelsefullt att säga att något är sexigt utan att vara objektifierande – per definition är allt som inte “ägs” av subjektet själv ägt av någon utanför vilket gör att det handlande subjektet blir ett objekt. Det bör då vara så att objektifiering inte är ett val utan sker per automatik. Lägger man sedan ett existensialistiskt tolkningsfilter över det hela blir hela diskussionen fullkomligt barock. Anna S borde nog läsa lite filosofi.

4. ”KNUTBYMARKNADSFÖRING”: Kampen mellan originalprodukter och kopior hårdnar. Allt färre exemplar av varje originalprodukt marknadsförs till en allt snävare målgrupp. Små varumärken kan blomma i mindre, sektliknande målgrupper – förenade av en stark, nästan religiös, känsla av tillhörighet. Så fort de ”alternativa varumärkena” blir allmänt gods kommer de första användarna att dra vidare, i jakt på ännu smalare och mer unika val.

Hoppsan! DI har lyckats att skriva om något som vi vetat om väldigt länge. Fast på vårt språk kallas det “early adopters” och marknadsföringen gentemot dem bygger på att hitta de media som ligger i framkant när det gäller trender. Ingen trend om ni frågar mig.

5. ”GO EAST!”: Svensken är fortfarande misstänksam mot Östeuropa. Alkoholism, kriminalitet, illegal arbetskraft och människosmuggling är bilden vi får i media. Företag kommer snart att inse att verkligheten är en annan. “Det finns en myt i Sverige som är ganska farlig och som säger att det bara är de enkla jobben som flyttar. Så är det inte, kvalificerade arbeten som programmering och läkemedelsforskning flyttar från alla västländer till låglöneländer som Indien och Östeuropa. I och med östländernas EUinträde kommer vi att tvingas inse det” (Markus Uvell, VD för Demoskop).

Tja, inget nytt under solen. Det är väl snarare så att de företag som ännu inte hängt med på den transsibiriska järnvägen har s a s “missat tåget”.

6. ”2005=1905”: 2005 får faktiskt en hel del likheter med år 1905. Andligheten växer sig starkare. Idéburna aktivistorganisationer får luft under vingarna.”Motståndet mot det fria kapitalets härjningar kommer att växa”, säger konstnären Karin Hansson.

Sorry Karin, du är ungefär fem år sen med din förutsägelse. Snarare minskar motståndet mot själva kapitalet. Genom att konsumenten röstar med sin plånbok är det snarare så att kapitalet är sin egen motståndare.

7. ”SOM IKEA, FAST PÅ NÄTET”: Konsumenterna blir allt mer delaktiga i produktionen och utvecklingen styrs av internet. […] Konsumenter i samverkan kan både bygga och rasera ett varumärke på nolltid. Den viktigaste dialogen förs inte mellan varumärken och konsumenter utan mellan olika konsumenter. Där finns både potentialen och hotet mot varumärkena. […]Konsumenterna både betalar och gör delar av jobbet själva.

Sant och vi har bara sett början av det. Samtidigt sker en viktig dialog mellan varumärke och konsument men målet är att den dialogen förs vidare genom konsumentens obetalda word-of-mouth marketing. Det är också en fortsättning på individualiseringen av konsumtion och samhällsliv. Det exklusiva är ögonvittnesskildringen, inte den betalda texten.

8. ”POLITISK KUNDANPASSNING”: Partierna testar nya åsikter offentligt. Invanda ståndpunkter överges om det går hem i opinionen. Det gäller att maximera väljarstödet! Väljarna och de politiska kommentatorerna kliar sig förvirrat i huvudet.

Det är en jävligt dålig “kundanpassning” om “kunderna” dvs. väljarna blir förvirrade. Om det är en trend så är det snarare en trend mot enfrågepartiernas hegemoni. Världen är så pass komplicerad att den inte kan förklaras med en politisk “grand unification theory” och därmed faller partierna sönder. Snarare handlar trenden om “Masspartival”.

9. ”REDAKTÖRENS ÅTERKOMST”: Tv, telefoni och bredband smälter ihop. Leverantörerna blir allt bättre på att spela den gamla redaktörens roll. Det handlar om att välja ut, välja bort, kombinera, förpacka, distribuera och marknadsföra.

Är det verkligen leverantörerna som är redaktörerna? Är det inte snarare så att det är konsumenten/mottagaren som är den verkliga redaktören? DVR och RSS har gett konsumenten stora möjligheter att filtrera bort reklam, vilket i sin tur innebär en öppning för helt andra mer eller mindre kreativa sätt att marknadsföra sin vara eller tjänst.

10. ”SJÄLV ÄR BÄSTE DRÄNG”: Vill man få[r] det bättre får man agera på egen hand. […] Fler gör aktiva val efter noggranna utvärderingar. “Svensson vill ha produkter och tjänster som gör honom eller henne oberoende av staten.” (Anna Serner, VD för Sveriges Reklamförbund).

Tror jag med, men jag tror inte som många verkar anse, att det primärt beror på att stat och andra “eliter” bevisat sin inkompetens (även om detta säkerligen är en stark påverkansfaktor) utan snarare beroende på individualiseringen och subjektifieringen av vårt samhälle och av våra värderingar. Aldrig har det funnits så kunniga konsumenter och så välinformerade. Trenden går snarare mot att man faktiskt vill få hjälp att välja bland alla de valmöjligheter som finns.

(Dagens PS)

Related Posts

2 thoughts on “DI trendprognoser med kommentarer

 1. Annica Tiger

  FEMINISMKOMMERSIALISM
  :)
  Det roligaste jag hört på länge. Ordet feminism har verkligen blivit på modet.

  Kan vi inte tala om humanismkommersalism istället?

  Något som jag tror kommer är rättvisekommersialism. Fler kunder vill veta hur produkterna producerats, vart, under vilka villkor och så vidare. I Uppsala hörde jag finns en butik som bara säljer rättvisemärkta produkter och den verkar gå bra. Jag vill se fler rättvisemärkta produkter på Coop och andra livsmedelskedjort. Tänk att veta att chokladen jag köper inte har en bismak av barnblod i sig, det vill säga inga barnarbetare/slavar har utnyttjats i landet där kakaon har skördats.

  Annica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *