Sälj- och Marknad läggs ner

Vi som prenumererar (eller rent faktiskt så har jag tagit över tidningen från en av våra projektledare…) på tidningen Sälj- och marknadsföring har fått ett mail om att tidningen kommer att läggas ner.

Hej!
Vi vill meddela dig en tråkig nyhet så här före jul.
Vårt marknadsföringsmagasin Sälj & Marknadsföring läggs ner och nya Supermarket tar vid och Byrånumret lever vidare!
Vi kan bara konstatera att vi, trots en i mångas tycke mycket bra tidning med en engagerad redaktion, inte har lyckats skapa tillräckliga intäkter för att fortsätta utgivningen av Sälj & Marknadsföring.
Byrånumret blir självklart kvar och utvecklas vidare under 2005. Vi satsar både på den tryckta delen och vår Byrånummersajt.
Från och med årsskiftet får ämnet marknadsföring betydligt större utrymme i vår uppskattade affärstidning Supermarket. Tidningen kommer bland annat att berätta om framgångsrika varumärkesstrategier och effektiva medieval. Samtidigt breddar tidningen det
redaktionella innehållet mot fackhandeln (sällanköpsvaruhandeln) och blir därmed ett
tongivande magasin för beslutsfattare inom hela detaljhandeln.
Supermarket lanserar dessutom under våren en onlinetjänst som enkelt ger svaren på många av frågorna man ställs inför som beslutsfattare.
Till Sälj & Marknadsförings trogna kontakter och annonsörer kommer vi att kunna erbjuda fortsatta intressanta och värdefulla mediekanaler för marknadsföring.
Till dig som bokat annons eller bilaga i Sälj & Marknadsföring och vi inte hunnit prata med: Vi på annonsavdelningen kommer att kontakta dig per telefon för att
diskutera nya lösningar.
Vi önskar dig
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
Anders Welén, Mikael Lagerberg och Maria Lundborg
Forma Publishing Group AB (ICA Förlaget AB har bytt namn)
www.formapg.se

Related Posts

One thought on “Sälj- och Marknad läggs ner

  1. Pingback: Researcher » Forma har noll koll

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *