Monthly Archives: February 2006

Göteborgska reklambyråer går bra

Shout går bra, trots problemen med Stocholmskontoret. 2005 slutade med ett plus på en miljon i byråintäkt och intäkten blev 21 miljoner.

Även Jerlov går bra – förutom att de fått internationellt kontrakt med Fisherman’s Friend (förutom den tyska marknaden – så har de börjat hitta kostymen efter den stora förändringen då Körberg försvann.

Då gick vi från renodlad reklambyrå till integrerad byrå. Vi anställde medierådgivare och pr- och webbkompetens. Nu börjar vi få beläggning på de människorna. Året innan hade vi kostnader utan så mycket försäljning.

Byråintäkt på 22 miljoner – en ökning med 40 %.

Volt (är inte en Gbgbyrå, påpekar lord Fredruk) har inte ökat men ligger kvar på stabila nitton miljoner i byråintäkt. De ser ljust på 2006 och räknar med att anställa en eller ett par ytterligare medarbetare.

Också valentin.byhr fortsätter att öka. Femton procent upp och en intäkt på 55 miljoner är helt okej för en byrå med femtio anställda. Men det är inga lättförtjänta pengar:

Idag får man verkligen jobba för varenda krona. Kunderna idag har högre krav på resultat än för kanske sex år sedan. Det tror jag alla i branschen känner av.

Reklambyrån Hundra gjorde en byråintäkt på 28,5 miljoner och räknar med ett bättre 2006. Byrån fungerar bland annat som internationell byrå för Husqvarna.

Mer transparent pr

Westander Publicitet och Påverkan vill göra PR-arbetet mer transparent. I en undersökning, gjord av SIFO, kan PR-byrån visa att sextio procent av svenskarna tycker att tidningar öppet ska redovisa när nyhetsmaterial kommer från lobbyister och pr-konsulter. Westanders VD Patrik Westander menar att pr-branschen behöver bli mer kritisk till sig själva och konsumenter av media fundera över vem som kan tjäna på att en nyhet kommer ut. (Newsdesk)

United Power del av Dacke

Våra “grannar” på United Power har blivit en del av Dacke Group Nordic. Dacke Group anser att UP:s ingång i nätverket är viktigt:

United Power, med sitt affärsmässiga koncept, kommer att bli tongivande för att öka lönsamheten inom affärsområdet “advertising och branding”.

UP har gjort bra affärer de senaste åren och landar på en byråintäkt runt arton miljoner vilket onekligen är imponerande. Stora kunder är norska Shell, Mekonomen och OnOff men är också byrån bakom bland annat “Återtåget” som hjälpte Leksands IF tillbaka till elitserien. (Resumé tipstack till Fredrik… i Göteborg :))

Det är kul att vi ute i spenaten börjar att uppmärksammas.

Elitlistan diskuterad

Mustafa Cans “avslöjande” ((Epostlistan Elit har varit känd hur länge som helst.)) av epostlistan Elit har fått moralisterna, på diverse media som själva gärna för vidare skvaller, att försöka få det hela till såväl en demokratisk fara och något riktigt fult och omoraliskt.

Dagens Media försöker få Sofia Nerbrand att säga att hon och Neo ska avsluta sitt samarbete med Jan Söderquist efter Cans avslöjande om att Söderquist kallat DN:s ledarskribent “dum jävla tjockis”. Nerbrand visar på sitt ointresse för att delta i moralismen:

Det är ingen hemlighet att Jan Söderqvist finns med på listan. Det är en form av skvaller. Det här är verkligheten.

Stickan Ljunggren och Johanne Hildebrandt utfrågas av Expressen som försöker skapa en bild av listan som “farlig” men båda menar att det är som en middagsbjudning. Det är ingen skillnad mot att folk träffas och snackar skit.

Expressen försöker att se Elit som farlig för demokratin och försöker sätta dit sin gamla chefredaktör och numera chef för Svenska institutet, Olle Wästberg. Han kommenterar frågan om “en sann demokrat [kan] vara med i ett sällskap som förbjuder folk att berätta saker utanför?”

– Jag vet inte hur förbjudet det är, men ofta säger ju folk, att “det här får du inte berätta för någon”.
Kan det inte skada en man som du, som har ett offentligt arbete?
– Nej, varför skulle det göra det? Varför skulle man inte få vara med i ett samtal mellan få eller många?
En tv-profil omnämns. Det står “snälla säg att han är pedofil?”
– Det är som att höra folk snacka i alla möjliga sammanhang.

Hur många av oss ingår inte i stängda nätverk? Och vad är skillnaden mellan emaillistan Elit och frimurare, Rotary eller Round Table/Ladies Circle? Att inte säga saker är för oss i reklambranschen en regel – det är affärshemligheter. Can försöker att skapa moralism runt en fullkomligt normal mänsklig svaghet – att det är kul att skvallra och ju mer initierat skvallret är desto mer spännande är det. I min bok så är det hela oerhört fånigt och effektsökeri av stora mått.

Annonsmarknaden växer fortfarande

IR:s siffror för Q405 visar en fortsatt ökning av annonsmarknaden med totalt sex procent. Starkast var onlineannonsering med en ökning på 23 % jämfört med Q404. Sex procent av annonskakan går nu till onlineannonserna. TV visar också en markant ökning jämfört med samma tid året innan: tio procent ökade medieinvesteringarna inom TV-annonserna. Annonsblad, gratistidningar, dr och utomhus går också bättre medan text-tv, action marketing i butik, katalog och gratistidskrifter går sämre än marknaden som helhet. (DN – Ekonomi)

Tendenser

Marknadsräntorna föll och kronan försvagades efter statistiken från SCB, som visade att konsumentpriserna minskade mer än förväntat i januari samtidigt som arbetslösheten ökade mer än vad marknaden väntat sig. (di.se)

Den öppna arbetslösheten steg till 6,3 procent i januari jämfört med 5,4 procent i december, enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU).
Enligt SME Direkts prognosenkät väntades en arbetslöshetsnivå på 5,7 procent. (di.se)

Konsumentpriserna sjönk 0,8 procent i januari jämfört med månaden före, enligt SCB. Jämfört med motsvarande månad 2005 steg KPI 0,6 procent. (di.se)

Sjukfrånvaron minskade 0,6 procentenheter, till 3,9 procent av antalet anställda, under fjärde kvartalet 2005, jämfört med motsvarande kvartalet året före. Sjukfrånvaron inom privat sektor var 3,4 procent, ned 0,6 procentenheter jämfört med samma kvartal 2004. Inom kommunal sektor var sjukfrånvaron 5,5 procent, en minskning med 0,4 procentenheter. Inom landstingssektorn uppgick sjukfrånvaron till 4,6 procent, en minskning med 1,0 procentenheter jämfört med fjärde kvartalet 2004. Sjukfrånvaron inom den statliga sektorn minskade 0,5 procentenheter till 2,6 procent under det fjärde kvartalet.

Prisutvecklingen i svensk ekonomi uppvisar ett allt mer extremt beteende. Tillväxten är stark, svagare krona drar upp priserna på importerade varor och råvaruboomen höjer inköpskostnaderna för tillverkningsindustrin. Ändå orkar inte inflationen ens upp över 1 procent. (di.se)

För första gången i historien halkar männen efter i samhällsutvecklingen. De får sämre betyg än kvinnor, de vill inte gärna flytta från hemorten och de avstår oftare från att plugga vidare. En avgrund växer fram mellan storstädernas unga flexibla kvinnor och de unga män som blev kvar på bruksorten. (di.se)

Dahlén analyserar branschen

DN analyserar reklambranschens mående. Slutsatsen är att byråer lever i tioårscykler. Micael Dahlén, docent i marknadskommunikation vid Handelshögskolan menar att byråerna bygger på starka mellanmänskliga relationer snarare än på ekonomiska relationer. Det är personerna som är betecknar byråns värde:

Byråerna är starkt knutna till specifika personkonstellationer. Människor som attraheras av det söker sig till branschen. När byråerna växer är det svårt att behålla de personliga relationerna.

Precis som flera av oss inom byråbranschen menar så anser även Dahlén att de nya avknoppningar som vi sett (TBWA förlorar många viktiga personer till det nystartade Le Bureau etc.) beror på den högkonjunktur branschen upplever. Att nätverksbyråerna går dåligt beror enligt Dahlén på att de haft svårt att sälja in fördelarna med nätverkandet:

Lokal förståelse är ofta viktigare än internationella förgreningar.

Dahlén gör en intressant framtidsprognos – visserligen rätt svårbedömd på grund av att han inte definierar vilka storlekar han anser en “liten”, “en mellanstor” etc. byrå är.

Stora annonsörer kommer att välja stora byråer som kan ta hand om hela kommunikationsmixen, medan mindre annonsörer, som inte har samma ekonomiska resurser, kommer att välja små, nischade byråer. För byråer i mellanskiktet kan det kanske bli svårare.

Att högkonjunktur innebär att byråerna knoppas av likt celldelning är ingen nyhet för oss som analyserat branschen under flera år. Det ligger i den kreativa klassens logik – man vill styra sig själv så mycket som möjligt. Jag tycker dock att Dahlén drar för stora växlar på den lokala förankringen när det gäller stora byråer – eller snarare: han missar det komplexa problemet som de globala varumärkena har att samtidigt hitta en gemensam varumärkesplattform och -kommunikation men också få det att fungera i olika mer lokala kulturer. Det är snarast detta som nätverksbyråerna haft svårt att pedagogiskt förklara för kunderna.
När det gäller framtiden så tror i varje fall jag att det viktiga blir att kunderna kommer att söka sig till en byrå där de kan vara en prioriterad kund. Det är en utveckling som är i sin linda men som märks på många håll. När det gäller nischbyråer så är det till viss del sant – men om man tar exemplet Lowe Brindfors väljer man här att lägga alla nischerna under samma paraply och lägger ner Lowe People.
Jag tror också att nischbyråerna mest kommer att finnas inom specifika marknadsföringssegment. Däremot kommer sådana byråer som jobbar med design på ett helt annat sätt ingå som viktiga delar inom det centrala marknadsföringsarbetet – på samma sätt som att de renodlade webbyråerna blivit mer reklambyråer för att integrera marknadskommunikationen i alla media.

Svenska kvitton reklamkanal

Baksidan på de kvitton vi får efter att vi handlat har tidigare varit tomma. Kvitto Media är den svenska byrå som vågat att satsa på att använda den outnyttjade ytan för reklam. Petra Lövgren, projektledare på Kvitto Media låter väl klyschig:

Många börjar förstå potentialen. Kvittot hamnar i målgruppens ficka, det är svårt att komma närmre kunden än så.

(Resumé)

Jag förstår inte den negativa syn som branschen visar för “enkel” och samtidigt otraditionell reklam. Det är dumt att inte använda sig av de möjligheter som finns. Fr a eftersom många traditionella områden för reklam förändras och förstörs. Att bygga sälj via oväntade kanaler är knappast onödigt.

Design1006

Dörren är viktig. Urban Front har specialiserat sig på oerhört läckra dörrar för huset. (via husmusen)
Zepto Computers Sverige – designa din egen dator
Även husdjuren ska ha sin egen design på sina “möbler”: everyday studio (via Cool Hunting)
Damien Corrells portfolio är värd att se: Reade, Set, Internet!
Iron wine är något så udda som vin på burk. Snygg logo och skön förpackningsdesign. (via Visa attityd)
100 år av musik – visad utifrån Londons tunnelbanas karta. Ladda ner pdf:n hos Guardian Unlimited (tips via Cool Hunting)
En byrå med många stora re-designuppdrag: Stopdesign
MoCo Loco hittade Alvarez pixelbyrå på Sthlm Futurniture Fair.
Typeology – tidning dedikerad för typografi.

Reklamfilm i filmerna

I filmen “Varannan vecka” spelar Felix Herngren en frånskild desillusionerad reklamfilmsregissör. Mao spelar han sig själv. I filmen visas exempel på hans tankar om reklam inriktad mot frånskilda och de exempel som är gjorda må vara skruvade – men det är riktig reklam för riktiga märken. Och Inbetween Entertainment, ett produktplaceringsbolag, såg möjligheten att göra det på riktigt. Sagt och gjort. Hur mycket varje företag betalat är hemligt. (Resumé)

Intressant är diskussionen som följer på detta. Cineaster ogillar all produktplacering per definition och reklamare tycker att det inte är något konstigt med produktplacering. Själva diskussionen om det etiska i det hela är nödvändig och innebär att reklam, i det här fallet produktplacering, faktiskt kan fungera – så länge det faktiskt har en etisk grund och finns med i filmen utan att filmen blir till för produktplaceringen. Det, tror i varje fall jag, tjänar både filmen och varumärket, som placeras i filmen, på.

TGiF – reklam för fredagen

Remember to shave – själv är jag väldigt orakad just nu…
Kylie likes young guys – and Pepsi
“Not in this weather” – (även om de inte har varandra så har de en säker bil…)
Viral för Veet?
Millers kör en annorlunda viral – Miller Audition. Oerhört bra gjort – fr a pingvinen…
Vi avslutar med Pepsi. De har bytt ut vältuttade sångerskor mot… David Hasselhoff (förhoppningsvis enbart i Australien). *ryser ikapp med Reklamfeber*

Spelar ingen roll

Reklamfeber har precis som jag reagerat mot den kampanj som finns på McDonaldsrestauranger: Player Escort. Bilden är av ett barn som tittar upp mot en vuxen – allt i siluetter. Oavsett hur vanligt det hela är i fotbollsvärlden och hur god intentionen är så blir det fel. Om en enda person reagerar negativt över, om så långsökta, pedofilvibbar har kampanjen misslyckats. Det hotar därmed varumärket som kör kampanjen. Det går inte som marknadsförare, att försvara det hela med att antingen argumentera att alla som ifrågasätter bilden och ordvalet har “snuskig fantasi” eller att det är ett vanligt sätt i fotbollsvärlden – att unga spelare eskorterar in de äldre spelarna.