Varumärke vs produkten

Varumärke versus produktmärke. Diskussionen är stor inom läkemedelsbranschen eftersom man där både bygger sina brands på själva företaget och den respekt som deras kunnande och kvalitet har. Samtidigt, fr a inom vissa segment som depression och impotens, har snarare produkterna blivit generiska: Prozac är inte bara en medicin utan en livsstil och Viagra, den lilla blå diamanten, är viktigare än att det är Pfizer som skapat det. Flera artiklar bara hos brand channel har tagit upp frågan på olika sätt:

och följande är några kommentarer:

[David R. Wood, Chairman & CEO, Interbrand Wood Healthcare] We believe that big pharma needs to develop a clear strategy for their corporate brands — what is their role exactly, and how do we plan to fulfil on those usually macro objectives. Product brand on the other hand typically has a very much more ‘micro’ job to do — it’s all about the product, the patient and the benfits that the one brings to the other.

[Bill Sengstacken, WOWappeal]Building a brand is always important, even for a drug company. Even if the end user doesn’t feel the effect, the doctors who prescribe the drugs will need to feel that they are offering a product from a reputable firm.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *