Geografi är nästa big thing

Next big thing inom sociala medier är geografin. Eller snarare: individens position. Det har pågått till viss del ett tag. Exempelvis med hjälp av dopplr och mikrobloggtjänsterna. Tillsammans med Google maps öppna [[API]] har det skapats en mängd korsbefruktningar, exempelvis Twittervision och liknande. Det som händer nu är att man tar ett steg längre. Genom att samla ihop sina digitala footprints och geo-tagga (kategorisera varje postnings geografiska position) skapas både möjligheten att andra kan samla på sig kunskap om personer i närheten av sin fysiska position. Olika sätt är möjliga – exempel är tjänster som är på gång som Tuurf (tack Anton) men också Yahoo! har valt att starta sin FireEagle som kommer att innebära en möjlighet att visa var man befinner sig på andra (Yahoo!-ägda) sajter.

Men det handlar också om skapa någon sorts rumslig tolkning av den digitala verkligheten. För jag tror att det sista är det som gjort att Google Maps fått ett så stort genomslag tidigt. Människan älskar kartor. För de ger oss möjligheten att hantera rummet, den spatiala verkligheten. Jag diskuterade detta ingående i min postning om 3D-världarnas möjlighet inom sociala medier. Där menar jag att en 3D-värld som dels ger möjligheten att samla sina digital footprints i ett avgränsat virtuellt rum, rent metaforiskt likt ett analogt rum, skapar trygghet och kommer att innebära ett ytterligare genomslag för ett liv där det digitala och det analoga inte är varandras motsatser utan synkrona.

En annan geografisk del är att man skapar olika lokala sajter. Ett antal startups har gjort det, exempelvis MyBlock liksom att detta varit en viktig kategorisering för exempelvis Blocket. Tidningarna har valt att starta lokala sajter och idag skrev Aftonbladet om att de väljer att utveckla sina lokala sajter till en sorts lokala portaler där användaren kan bestämma vilken geografisk position som är intressant och där kan han/hon finna ett antal olika tjänster, vars relevans styrs av just den geografiska positionen. (Vi kommer att gräva djupt ner i hyperlokala trenden för media på Same Same But Different om några dagar). Det här borde lokaltidningarna varit på redan, men ligger knappt i startgroparna (förutom några exempel).

För fortfarande är vi beroende av vår analoga geografi, och behöver kunna hantera den mitt i den digitala malströmmen.

Tillsammans med att Nokia satsar hårt på GPS i sina N-series-telefoner och att geo-taggning, manuell eller automatiskt har blivit intressant så skapas incitament för ytterligare utveckling av större automatisering av detta liksom möjligheten att skapa realtids-relevant marknadsföring, exempelvis genom bluetoothkoppling och push. Att på ett sånt här sätt kunna skapa utbudsreklam direkt när personer går förbi just den affären, eller skapa intresse för ett event hos alla som finns inom en viss hyperlokal radie. Relevansen skulle öka markant och därmed effektuttaget för varje investerad krona.

Jag ser framåt och ser att alla tjänster där människor skapar relationer helt kommer att vara beroende av geotaggning. Varje postning inom de sociala samarbetena kommer att kunna härledas geografiskt både innehållsmässigt och när det gäller var skribenten befann sig. Och självklart finns det en hoper etiska och privacy-problem med det hela: men det är alltid upp till den enskilde individen att hålla koll på vad man väljer att tagga.

6 thoughts on “Geografi är nästa big thing

 1. Rasmus

  Hej Niclas, grejen med Fire Eagle är att det INTE bara är Yahoo-sajter som får ta del av datan. API:et kommer att vara helt öppet för vilken sajt eller tjänst som helst, både för inmatning och utläsning av position.

  Dopplr har till exempel integrerat tjänsten. Föga förvånande att de är först eftersom det är Fire Eagle-bossen Tom Coates gamla kompisar från BBC som ligger bakom Dopplr.

  Exemplet som många drar upp är att man ska få ett SMS med en kupong för kaffe när man går förbi ett Starbucks. Tekniken som möjliggör detta har funnits i många år. Man kan fråga sig varför det inte har slagit igenom på bred front.

 2. Niclas (admin Researcher) Post author

  Jo, Rasmus. Jag har förstått det är motsvarande Open Social. Och jo, just SMS eller blåtandspush geo-taggat har ju diskuterats hur länge som helst (jag har skrivit om det redan 2006 och här.

 3. Rasmus

  Jag skulle nog säga att det snarast är motsatsen till Open Social. :-)

  Open Social är ett standardiserat API som gör att en och samma tredjepartsapplikation kan pluggas in i många tjänster, medan Fire Eagle är en centraliserad tjänst som många tredjepartsapplikationer kan plugga in sig i. Skillnaden är alltså centralisering (Fire Eagle) jämfört med decentralicering (Open Social).

 4. Rasmus

  Funktionsmässigt är det ena en standard, det andra en tjänst. Det blir ungefär som att jämföra RSS med Google Maps. RSS är en (mycket) enkel form av API-standard, medan Google Maps är en tjänst som har ett API. Att då säga att “Google Maps är motsvarande RSS” blir lite konstigt. :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *