One thought on “Från barn och…

  1. Dabitch

    Det sämsta med den är ju att det är så få frågor. Skall man knyta ihop idén med slutklämmen “för livets stora frågor” så kan man väl ändå anstränga sig lite och skriva in faktiska FRÅGOR i replikerna? Hur svårt skall det vara?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *