Både print och digitala nyheter för unga akademiker

JMG i Göteborg har gjort en undersökning om unga akademikers medievanor som visar att samtidigt som de undersökta är mycket aktiva i att använda internetversionerna av nyhetsmedier så prenumererar de också i högre grad på en morgontidning än personer i den åldersgruppen i allmänhet.

Samtidigt är variationen stor mellan akademiker från olika utbildningsområden. Ekonomer och jurister samt teknologer är de som i allra högst grad tar del av nätnyheter. Men medan de två första grupperna också är flitiga morgontidningsprenumeranter är andelen teknologer som har prenumererad morgontidning mycket låg.
– När det gäller medieanvändning går det inte riktigt att prata om akademiker som en enhetlig grupp. Det är inte den höga utbildningen i sig som i första hand avgör vilka medier akademiker använder, utan snarare vad de utbildat sig till, säger Jonas Ohlsson.

(Newsdesk)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *