Vi vill veta vem tittaren är

Deloitte menar att TV-kanalernas överlevnad ligger i att lära sig mer om sina tittare – behavioral targetting helt enkelt. För antal “kontakter” blir mindre och mindre intressant för annonsörer – viktigare är att nå “rätt” kontakter. Och det gör man genom att veta vilka som tittar – nästintill ner på individnivå. Det är något som inte MMS-siffror visar. (Dagens Media)

Jag träffar en hel del mediesäljare och det fascinerar mig att de fortfarande idogt använder sig av enbart funktionella siffror: ålder och antal, till viss del geografiska urval och sedan matchas reklamen med väldigt breda tittardemografier för varje program.

Related Posts

One thought on “Vi vill veta vem tittaren är

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *