Frankrike släpper på regleringar och svensk reklambransch pratar etik

Frankrike har en av Europas hårdaste lagar om reklam och vid nyår i år fick handeln äntligen tillåtelse att göra reklam i TV. Förbudet, vars bakgrund var att skydda inkomsterna för lokal printmedia och skydda mindre handlare mot nationell konkurrens via stora kampanjer, är en del i en övergripande lättnad av reklamregler som pågår lite här och var i EU. Analytikerna räknar med att den 38 procentiga delen som går till printreklam kommer att minska, och tidningarna kommer att känna av förändringen.

Samtidigt fortsätter franska myndigheter att hålla reklamen kort: handlare får inte köra utbudsannonsering, inga priser eller liknande. Och fortfarande finns förbudet mot TV-reklam för biofilmer kvar – för att skydda lokala filmbolag. (International Herald Tribune)

Självklart handlar det om globaliseringen av medierna – vilket gör att kanaler kan kringgå diverse mer eller mindre huvudlösa reklamförbud genom att sända från länder som tillåter “förbjuden reklam”. Vi i Sverige har redan sett det genom både TV3 och Kanal 5, vars engelska sändningstillstånd innebär att de kan förbigå förbudet mot reklam riktad mot barn liksom alkoholreklam.
En fråga man kan ställa sig är om reklamförbud är vettigt eftersom man då lätt förlorar hela kontrollen över vad som faktiskt sänds i reklampauserna. Det vore onekligen bättre att fundera över hur man kan tillåta mer reklam, men kunna kontrollera det med regleringar.

Jan Fager, jurist vid Sveriges Annonsörer och ledamot i ERK, menar att både konsumenter och annonsörer har en ny insikt om etik och vad varumärken står för – CSR – (något som jag tidigare skrivit om här och här).

frågorna för några år sedan handlade om vad lagen tillät och inte tillät. Nu är det allt fler som undrar vad som är möjligt att göra och hur reklamen kan uppfattas.

Även Martin Gumpert på Garbergs menar att det är en överlevnadsfråga för reklambranschen att tänka etiskt när man skapar marknadskommunikation:

När konsumenter väljer ett varumärke bedömer de det som en medmänniska, med alla dess positiva sidor och värderingar. Den byrå som inte har en egen och aktiv etisk dialog utvecklar inte reklamen.

(DN – Ekonomi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *