ASR=Advertising social responsibility

Adbusters är en organisation vars mål är att minska reklamen som når oss via olika kanaler. Det är en lobbyorganisation med många gräsrotskämpar och en organisation som har många möjligheter att påverka.

Medvetenheten bland mottagare av reklam om hur den påverkar samhället ökar i samma takt som den allmänna skepsismen mot kommersiella budskap. Och på samma sätt som corporate social responsibility, csr, blir ett allt vanligare sätt för företag att profilera sig som ansvarstagande måste företagens reklam ta ett större ansvar för att kunna fortsätta fylla sin funktion. Utformning av och innehåll i reklamen samt planering av medietryck är alla områden där en annonsör kan visa att hon är medveten om att reklamen påverkar inte bara konsumtion utan också människor. Om inte annonsörerna själva sätter ljuset på detta så lär Adbusters göra det.

(Dagens Media)

Related Posts

One thought on “ASR=Advertising social responsibility

  1. Pingback: Researcher » Frankrike släpper på regleringar och svensk reklambransch pratar etik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *