Jobs, kreativiteten och bilarna

Would you buy a car from this man?

null

Dale Dauten skriver i en artikel om den amerikanska bilindustrin, och med referens till boken “Branding Iron“:

Detta är varför jag ber dig på mina bara knän Steve Jobs, starta ett bilföretag. Du förstår att det inte handlar om att vara billigast, det handlar om att vara coolast genom att fungera bäst och vara en glädje att använda. [översättning av IDG; admin. påpekar]

(IDG.se)

Onekligen en intressant aspekt på det hela. Frågan är: skulle Jobs kunna göra samma sak inom en annan industrigren? Går det att flytta över kreativitet utan att ta hänsyn till själva produkterna? Det är en diskussion som ofta förs och jag är skeptisk till om det faktiskt fungerar. Kreativitet skapas av många faktorer varav engagemang är en viktig drivkraft. Möjligheten till trial and error utan att få halsen avskuren är en annan viktig drivkraft. Liksom att branschens mognadsgrad skapar olika incitament. Själva produkterna är också viktiga faktorer att ta med i beräkningen: vad de kostar för konsumenten, vilka politiska och samhälleliga effekter de har osv. Så – i den rena retoriska frågan håller jag med Dauten – men jag tror att uppmaningen rent bokstavligen är bullshit.

För övrigt, för att koppla tillbaka till en tidigare postning, så vore det snarare en smärre disaster. För genom Apples historia har isolationism och icke-standard varit det viktigaste. Skulle man föra över iPod, iTunes och även MacOS till en bilindustri så skulle det innebära att man bara kunde köpa bilarna på iCar-affärer och köra dem med iGas. Reparationer utförs endast på iRepairshops, bilarna går bäst på (vissa modeller fungerar endast på) de egna iWays och väldigt få tillverkare skulle tillåtas att göra originaltillbehör. Sen skulle man länge köra med en gammal teknik för motorn för att skilja ut sig och hålla kvar möjligheterna att sälja sin egen bensin osv. För att inte tala om att alla bilarna måste låsas in i iGarage.
Icke att förglömma är att det skulle vara en hel del buggar som tar väldigt lång tid att åtgärda, där företaget påpekar att det bara är så och batteriet kommer endast att hålla ett år. iCar skulle också kosta ungefär en tredjedel mer och ha ett rätt lågt andrahandsvärde.

Alltså. Jag gillar vad Apple gör, jag gillar det varumärket. Och jag gillar storyn runt Jobs. Men fan om jag skulle köpa en bil från Apple…

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *