Superformer för Val-TV

Supershapes har gjort designen för SVTs valrelaterade program:

Det vi tyckte var mest spännande var hur man ska ta fram ett distinkt varumärke som inte är partiskt. I stället för att välja en färg tog vi till exempel fram sex olika färger,[…].
– Vi lekte med tanken »vad är ett val?« och började resonera om slumpen och binära koder. Till slut började vi tänka på vikningar, något som syns i den bakgrundsloop som Supershapes har tagit fram. Där är det logotypen som viks.

(Cap & Design)

Det intressanta är tänket att SVTs valprogram är ett eget varumärke. Även om man kan tänka sig att det här ännu en gång är ordet använt i sin mest basala form (varumärke=logotyp) så visar det ändå att man tänker konceptuellt och strategiskt mycket mer än förr om åren även när det gäller public service.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *