Marknadsföring i en tid av våld

Många gånger ses reklambranschen och mediabranschen som samma andas barn – att ju mer uppmärksammade nyheter desto bättre för annonsörer. Men det är snarare tvärtom:

“Advertising and tragic news make unhappy bedfellows. Almost any ad placed in editorial about extreme human fear and grief will look trivial, because, relatively speaking, it is. Worse, it can cause serious offence.”

I en välavvägd artikel beskriver Tess Alps på The Guardian problemet att både göra mediakonsumenterna nöjda med nyheter om terror och ond bråd död, och göra annonsörer nöjda genom att ge en bra genomslag för annonsering.

Hon går bland annat igenom hur de brittiska mediaföretagen behandlade reklam i samband med Londonbombningarna den sjunde juli. Intressant och läsvärt. (MediaGuardian.co.uk [registrering behövs – använd Bugmenot] via Adverblog)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *