Reklam ligger i medias intresse

“[…]utan reklam fungerar inte mediemarknaden – mediesystemet brakar ihop och mångfalden försvinner. Men reklamen riskerar samtidigt att urholka förtroendet för medierna. Kravet på reklamidentifiering måste därför vara absolut.”

Det är Karl Erik Gustafsson, professor i massmedieekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, som avslutar den hearing som SNS hade i samband med releasen av hans nya bok Reklamens makt över medierna. Övriga deltagare var Henri Pagot, informationschef på Reklamförbundet, och Eva Swartz, vd på Natur & Kultur (tidigare programdirektör på TV4).

Henri Pagots ståndpunkt:

“Reklamen är varken ond eller god. Men den är blind. Annonsörerna är osentimentala, resultatorienterade och otrogna Det är inte deras jobb att fundera på massmedias överlevnad. Däremot kan deras beslut få konsekvenser för massmedias framtid.”

Ewa Schwartz ser olika faror när det gäller reklam:

“En annan fara är inbäddade reklambudskap, som är förbjudna i Sverige. Det är vansinnigt att förstöra sin affärsidé genom inbäddad reklam. Otydligheten som skapas genom inbäddad reklam innebär stora trovärdighetsproblem. Jag hoppas att denna typ av reklam har en kort livslängd. För trovärdighet är mycket viktigt! Och regelsystem behövs.”

(SNS via Newsdesk)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *