74 % vill att SVT lägger ut ocensurerat material

Westander Publicitet & Påverkan menar att SVT borde göra praxis av att lägga ut obearbetat material, oklippta intervjuer som annars ifrågasätts för att vara klippta för att driva en tes. Patrik Westander, VD säger:

“Bakom mediernas budskap finns alltid en avsändare, som ofta vill påverka mottagaren på ett eller annat sätt. Därför är det viktigt att medierna öppet beskriver hur det redaktionella arbetet går till och dessutom är beredda att visa oklippt intervjumaterial när den intervjuade begär det.”

(Newsdesk)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *