Tre Skilling Banco och skolan

Företaget Stamp Collecting AG, baserat i Zürich, har en bok som de, med stöd från svenska staten, skickar ut till alla elever i årskurs 4: Det Gula Mysteriet. Boken handlar om frimärket Tre skilling banco gul och är en äventyrsbok. Utskicket sammanfaller med Världsbokdagen. Det är varumärkesbyggande för Stamp Collecting – företaget bygger en produktlinje med kläder runt frimärket och helt krasst förklarar SC:s Maria Nordahl:

“För att man ska kunna bygga ett starkt varumärke så måste ju folk veta om att det finns till. På sikt, kanske om tio år när elvaåringarna är 21 år gamla, så kommer de ihåg att de har läst om den gula treskillingen och då finns en naturlig koppling.”

Myndigheten för Skolutveckling som gett boken 150 000 och även arrangerar en tävling på hemsidan menar att det inte är något problem. Kristina Wester som är avdelningschef säger att det är upp till varje enskild skola att göra bedömning om boken ska användas eller inte. (Ekot)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *