Fast pris eller timdebitering

Timdebitering används i mindre än 20 procent av branschens projekt. I hela 78 procent av affärerna handlar det om fasta priser. Andra debiteringssätt som kommission med flera är sällsynta.

Det visar en enkätundersökning med 120 av Reklamförbundets medlemsföretag.

– Annonsörerna vill inte betala för tid, utan för kreativa och effektiva lösningar. Om man timdebiterar premierar man egentligen långsamhet. En bra idé är ju bra oavsett om den har tagit kort eller lång tid att få fram.

Henry Pagot, informationschef på Reklamförbundet menar också att annonsörer vill veta vad ett jobb kostar innan start. (Dagens Media)

Märkligt att en undersökning från Reklamförbundet på ett så flagrant sätt går annonsörernas ärende. Oavsett fast-prisdebiteringar räknas alltid timmar, det måste en byrå göra för att kunna överleva. Offereringen utgår från x antal timmar gånger x antal deltagare i teamet. Eller bör göra det.
Om man jämför med hantverkare är frågan om våra timdebiteringar är en så förfärlig sak. Självklart vill man som köpare veta vad något kostar men till skillnad mot hantverkare blir vårt jobb ifrågasatt om det förändras och därmed blir dyrare.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *