Den nya Internationalen?

“Livegna vid skärmen. Isolering, brist på arbetstrygghet och långa timmar monotont arbete vid en och samma maskin dagarna i ända för väl tankarna tillbaka hundra år eller mer. Men det är en beskrivning som många IT-arbetare också känner igen idag.

Arbetsmiljön inom IT-sektorn idag är fullt jämförbar med 1800-talets hårda och krävande industriarbete! Det är den alarmerande slutsatsen som forskarna vid UCLA har dragit efter att ha studerat hur tjänstemän inom IT-företagen har det på jobbet.

Skillnaden mot industrialismens storhetstid är den grad av frihet och flexibilitet som ändå råder idag. Men arbetstempot är högt och drivs på av tryck från kollegor och ständiga deadlines istället för som tidigare av en hård chef. Störst är oron att förlora jobbet. Men även kravet på och behovet av ständig kompetensutveckling stressar också.

Jämförelsen som forskarna gör med tidigare sekel är både skrämmande och intressant och väcker en rad frågor. Har vi inte kommit längre? Vad hände med alla stora visioner om ett nytt, flexibelt samhälle? Vad innebär detta för de fackliga organisationerna i framtiden? En viktig aspekt som bör beaktas är att den undersökta gruppen ofta är högutbildade tjänstemän, som dessutom egentligen utgör en bristvara på arbetsmarknaden. Hur fungerar det för övriga inom IT-sektorn?” (BBC News/trender.net)

Det är viktigt att också se att vi behöver bryta upp. Rent psykologiskt fungerar vi människor bättre kreativt när vi tar pauser, gör något annat och sedan tar oss an grejerna igen. Att tillåta sig att ha ställtid, tillåta sig att ge sig tid att ta luft, ta en promenad. Det är också viktigt att “leka” – att vara konstant produktiv dränerar kreativiteten. Om man vanligtvis skriver texter fyllda med fakta; ge tid att skriva en text som bygger på fantasi, poesi och känsla. Bygger du webbsidor, klart avgränsade utifrån planer – skaffa dig ett projekt där du får testa alla nya idéer du förhoppningsvis har. Leder du projekt: försök att få chansen att bli projektledd. Skaffa njutningar som ger dig avslappning. Stäng av telefonen då och då.

Några tips får du i introt till AdBuster#45.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *