Intresset för Internetmedier ökar

Ur undersökningen framkommer också att dagspressens problem kommer att fortsätta, medan Internetmedier och adresserad direktreklam ökar i betydelse.
29 procent av Sveriges största reklamköpare uppger att deras investeringar på svensk marknad kommer att öka under de kommande tolv månaderna. 17 procent uppger att de kommer att minska sina investeringar i svensk reklammarknad, medan varannan tillfrågad säger att investeringarna kommer att vara oförändrade.
Resultatet bygger på intervjuer med 66 av de 200 största reklamköparna, som undersökningsföretaget MarketWatch genomfört per telefon under slutet av november.

(Daladirekt)

One thought on “Intresset för Internetmedier ökar

  1. Pingback: deep|edition » Runt sisådär

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *