Disruptive Media: Pronto Communications

Föreläsare: Gabriel Sundqvist, Pronto Communications

Gabriel Sundqvist ska prata om WoM och Pronto. WoM ska bli som en del av den mediala mixen. En svensk term: positiv marknad. Återkopplar till gamla BBS-världen (oh nostalgi). Case:ar hur han började utifrån sitt politiska engagemang. Fastslår att WoM är inte något “roligt på nätet”.
Tar upp konsumentens reklamimmunitet. Och kopplar det till WoM genom att definiera vad det handlar om:
konsumentens röst – om varumärket, runt produkter. Delar med sig av erfarenheter: både goda och dåliga.
En naturlig, öppen och ärlig process.

Utgår från att man söker råd från personer man har förtroende för; eller nu från sajter som kan ge förtroende.
[[WoM-marketing]] handlar om att uppmärksamma och uppvakta brand fans, erbjuda dem “[[buzz gadgets]]” – verktyg och att lyssna på konsumenterna, och föra samma brand fans och andra.

Utgångspunkten är six degrees: världen är liten. Man söker inte minsta gemensamma nämnare utan oftare söker man upp personer med gemensamma intressen. Spindlar fungerar som länkar mellan de olika nätverken. Dock: de osynliga nätverken kan bli för starka – de blir isolationistiska: vilket skapar en motkraft mot vad WoM är.

Det som hänt är att nätverken blivit synliga genom Internet där. Och har underlättat kommunikationen. Men det är inte kanalen i sig som är det intressanta.

Spindlarna är viktigast när det gäller att skapa ett momentum (spinn):

 • [[early adopters]]
 • känner fler människor
 • inhämtar och för vidare information
 • pratar med fler människor och har hög trovärdighet

Buzz fungerar på annat sätt än traditionell reklam:

 • sprids inte i rak linje – förlorar kontrollen och informationen förändras och förvanskas
 • planteras
 • förtroende stärker budskapet
 • riskerar att stanna i vissa kluster av användare
 • media och trad. marknadsföring understödjer (vad är höna eller ägg)
 • internet har gjort det snabbare och enklare

budskapet är avgörande – positiv buzz skapas aldrig om något är ointressant. Viktigt att anpassa innehållet till målgruppen: relevans.

case:
Nokia
mål: kartlägga 500 trendigaste individerna och vilka onlinearenor de använder
Metod: livsstilspanel
Effekt:ett antal personer blir ambassadörer

Djungelboken
Engagera målgruppen föräldrar
Leta efter gömda bananer på 200 onlinearenor
resultatet innebar synlighet för 200 onlinearenor. Kostade inget utan skapade relevant trafik. 53k unika på kampanjsidan 11800 tävling. försök till fusk är positivt – engagemang.

Rosa Bandet
online samla in pengar engagera nyckelmålgrupper för buzz och redaktionell synlighet
onlinekanalernas stöd innebar onlineverktyg och en Facebookapp.
360 sidsamarbeten, inget i traditionell marknadsföring 1 900 000 insamlade. Facebookappen spreds via WoM till 360k svenskar på 30 dagar. Gav 500k. Framgången ligger i att ha pratat med 360k svenskar, kostnaden ligger på 12kkr.

Parlinokampanjen
Målgruppskännedomen
gav mycket mediauppmärksamhet

Visar en buzzkampanj:Will it blend vs Iphone. Frågan är vad som får mest spinn: iphone eller Blendtec.

3 thoughts on “Disruptive Media: Pronto Communications

 1. Pingback: Distruptive media - reload… Part 2 · Mindpark

 2. Pingback: Live från Disruptive Media | Researcher

 3. Pingback: Distruptive media - reload… Part 2 · Mindpark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *