Disruptive Media: Google

Föreläsare: Maria Göth, PR-chef Google Sverige
Ville inte publicera vare sig slides eller film. Nänä…

Googles mission är att organisera all världens information och göra den universiellt tillgänglig och användbar. Definierar sig som ett teknikföretag som fokuserar på sök och som finansierar sig med annonser. Visar en bild på skillnaden mellan betalda sökningar vs organiska sökningar. Många missuppfattningar om Adwords.

Under tiden ställer Jocke en liten fråga om brand fans… *ler* (mer om det här, här eller hela debaclet här)

Ger exempel på att flera företag valt att använda köpta annonser på Google för att kommunicera mer än bara säljet, exempelvis i samband med att det är något fel på en produkt eller företaget på andra sätt räknar med att människor kommer att söka på redan inköpta produkter för att hitta svar på frågor.
Fördelen med AdWords anser Google också vara att man kan länka till vilken sidan man vill…

Ju mer sökord desto viktigare att inse hur konsumenterna söker:
generellt – sen specifikt – sist produktnamn.

Man måste – för att kunna avgöra effekt – bestämma vad man vill för att kunna avgöra om en sökordskampanj fungerar eller inte.

(Erhm… Google AdWords for dummies?)

Geografisk fine-tuning. (Early November siktar in sig på gratis annonser från Google ;))
Google Trends fortfarande en trubbig tjänst.

One thought on “Disruptive Media: Google

  1. Pingback: deep|edition » …jo…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *