Internet har högre förtroende än traditionella medier

Enligt Synovates undersökning i samband med NE:s kunskapspris visar det sig att svenska folkets tilltro till Internet har sprängt medelvallen. Av Internetanvändare (och enligt de flesta siffrorna handlar det om mer än 75 % som har tillgång till Internet) har 73 % stor tilltro till kunskaper man skaffar sig via Internet, vilket ska jämföras med att mer traditionella media har tilltro hos 63 %. Och det finns enligt pressmeddelandet inga större skillnader mellan åldrarna när det gäller förtroendet.
47 % av de tillfrågade använder Internet som kunskapsbank vilket dock kan tyckas vara relativt litet.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *