Reklamartätt Facebook

Reklamare är flockdjur. Trots våra försök att såväl vara early adopters som individuella ironiker. Facebook är det nya svarta och där flockas numera reklamare. Bland annat har APG Sweden skapat en grupp för medlemmar i denna illustra samling av planners, Pia Grahn Brikell har startat en grupp som heter Reklamsverige och såväl Adlist som många andra mer internationella grupper finns att tillgå.

Heimer & Company har skapat Heimer och Company + friends (tänkt för oss och våra underleverantörer, samarbetspartners mfl) liksom en grupp för Omform, vårt årliga event som går av stapeln den 24 september.

Är Facebook nåt att ha? Jag tror det är som med allt annat – det beror på användarna och vad man gör det till.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *