Relationsmarknadsföringens baksida

Expressen berättar om den mängd streetmarketers och gerillaevents som sker i Göteborg och kommunen förklarar att de ska bli mer strikta när det gäller tillstånd för “försäljning och marknadsföring på gatan”. Det här är kanske den mest solklara baksidan med relation marketing och one-to-oneformen: att när det är många som använder sig av den blir den en starkare integritetskränkning på grund av det direkta intrånget i den personliga sfären hos individen. Faran är att den här formen av marknadsföring snabbt tappar sitt värde genom att de säljare som används, precis som när det gäller telemarketing, är för dåligt utbildade och alltför pushiga vilket snabbt degenererar varumärkets värde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *