Omnivores och early adopters

Techcrunch refererar PEW-studien som förklarar att det är en ökad digital klyfta bland amerikanska nätanvändare:

31% of Americans are considered to be “Elite Tech Users”, where as 49% have few tech assets, either engaging with the online world only on occasion, or not at all.
8% of people are considered to be “omnivores” which the study describes as being Web 2.0 devotes, highly engaged with video online and digital content; “creative participants in cyberspace”.

Samtidigt byggs kanaldifferentieringen ut och det Carat kallar ‘frazzing’ innebär att många satsar på de kanaler som ligger i fronten – de kanaler som “omnivores” använder. (Läs också Center For Media Researchs media multitasking growing as consumers have less time and more media options)

Det är knappast någon nyhet att jag är en smula skeptisk till den febriga buzzen runt user-generated-utvecklingen. Jag tycker siffrorna säger samma sak. Å andra sidan: antagligen kan man hitta de flesta i gruppen ‘early adopters’, oavsett i vilket konsumentsegment, i den grupp som är eller kan vara på väg in i omnivores-gruppen. Det innebär att det finns en stor möjlighet att effektivt bygga varumärke genom att använda sig av sociala media och webb 2.0-tjänster.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *