Log in brand on check out

Ett tips för kommunikatörer och informatörer fr a inom NGO:s och andra ideella organisationsformer: Strat.com – en sommarkurs om strategisk kommunikation och varumärken, och om de nya mediekanaler som finns att använda. Teori och praktik i skön miljö på Breidagård i slutet av augusti. Läs mer hos Cumpan totalkommunikation. Och inte för inte så är jag en av kursledarna…

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *