Baudrillard är död

Sociologen och filosofen [[Jean Baudrillard]] har dött 77 år gammal. Hans viktigaste lärdomar är de tankar han fört fram om verklighetens försvinnande in i en simulerad medievärld. (CNN.com)

Många av hans tankar är viktiga som en sorts reflexion gentemot marknadsföringsteorier liksom att hans syn på konsumtion ger ytterligare perspektiv för att förstå målgrupper.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *