När reklam är mer

Levande interaktiv reklam som också försöker att vara pedagogisk: BC Hydro har satt upp 120 LED-lampor i form av en ren och sedan ser olika personer till att lamporna alltid lyser genom att ge kraft via en cykel. Briljant. (Advertising/Design Goodness)

Guinness kanske inte är så pedagogiska men det är kreativt att använda ölunderlägget och låta reklamen endast framträda i glasets spegling. Kolla hos advertising for peanuts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *