Det individuella kollektivet

Ett företag inom våra branscher som förstått hur använda sig av bloggar är Hill & Knowlton. Fr a genom att samla alla till företaget knutna bloggar i en community: Collective Conversation – Hill & Knowlton’s professional blogging community. För problemet för många svenska företag har varit ett sorts behov av en kollektiv syn och att bara driva en gemensam blog, vilket helt enkelt skapar ett behov av att jämka och bli mindre personlig. Bloggen är ett format som fungerar bäst när det finns en personlig touch.

(Ps. Tack för tipset Christian Lundgren från Hill & Knowlton Sverige. Men du missade att Researcher inte är reellt knuten till Heimer & Company. Jag som driver den, själv, är visserligen planner på byrån men Researcher är fristående och inte på något sätt en officiell kanal för byrån och byråns värderingar).

Related Posts

2 thoughts on “Det individuella kollektivet

  1. Utz

    Men om jag förstått det rätt så är du väl även creative director, strateg, it-ansvarig och copywriter på Heimer & co?

  2. Admin Researcher Post author

    Jag är account och creative planner där. Och IT-ansvarig.

    Och?

    Det här är fortfarande min privata blogg. Jag betalar kostnaderna själv och skriver den på min fritid. Så dess koppling till Heimer & Company är branschmässigt lika stark som att det skulle vara kopplad till Den Lokala Byrån.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *