Varumärket allt viktigare

De tre VD:arna Marie Ehrling på Telia, Jesper Kärrbrink på Svenska Spel och Magnus Böcker på OMX är vid en paneldiskussion på Stockholm Media Week överens om att varumärket är viktigare och viktigare. Varumärkes- och övergripande kommunikationsstrategiska frågor hör hemma högst upp i ledningen enligt dem eftersom det är centralt både i medgång och motgång.

Man kan sammanfatta deras åsikter enligt följande:

  • Kommunikationsdirektörer och liknande bör sitta i ledningsgruppen.
  • Varumärket måste kommuniceras rätt av alla direktörer, både internt såväl som externt.
  • Reklamen som sådan ska skötas av de som kan det – inte av ledningsgruppen.

(N24.se)

Det är intressant eftersom det bara för något år sedan hissades varningsflagg att de personer i företagen som skötte kommunikationen började att bli utpetade ur ledningsgrupperna. Uppenbarligen kan det hänga ihop med konjunkturen, låg konjunktur har hittills gjort att marknadskommunikation och varumärken fått stå tillbaka för rent finansiella frågor medan en högre konjunktur har gett utrymme för “mjuka frågor” som varumärken och marknadskommunikation.
Antagligen handlar det också om att det finns en ny grupp av VD:ar i företagen som på ett annat sätt förstår frågor om varumärken och kommunikation mer än VD:ar från den “teknokratiska generationen”. Och att vi som jobbar med varumärkesfrågor äntligen lärt oss att kommunicera den vikt som det har att bygga och vårda varumärket.
Det man kan hoppas på är att det, i samband med nästa lågkonjunktur, fortfarande tänks på varumärken på grund av ovanstående faktorer. Det man sett är ändå att varumärken som vågat satsa på att bygga och vårda sin image även under en lågkonjunktur.

Mer om Kärrbrink och de andras åsikter finns hos Dagens Media

Related Posts

One thought on “Varumärket allt viktigare

  1. Erika Hansson

    JA. Allt tyder på att varumärket blir allt viktigare, förr i tiden pratade grekerna om ethos (vikten av talarens status) numera pratar man om varumärken i kommunikation, exempelvis Isabel Runebjörk nämner ditt personliga varumärke.

    Kan inte låta bli att reflektera hur paradoxalt det är med Löfbergs lila färg som varumärke, som genom hockeyn fick draghjälp för att bli varumärkesfärg, sedan blev jälpen för stor så man måste återerövra initiativet över varumärket. Som marknadskonsult är det faschinerande att betrakta verkligheten!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *