Nyttiga informatörer

Sveriges informationsförening ser en ovälkommen utveckling där marknadschefer och informatörer försvinner ur styrelserummen. Fortfarande är det tre fjärdedelar av ledningsgrupperna som har marknadschef eller informationschef som medlemmar.

“All information och kommunikation profilerar och samverkar. Därför måste informationsverksamheten samordnas med marknadskommunikationen. Varumärkesansvaret kräver helhetssyn och integritet. Det gäller att förutse hur budskap, beslut och handlingar kan uppfattas av olika intressenter och därmed påverka företagets image, och att våga gå emot aktiviteter som skulle skada förtroendekapitalet.”

Informationsföreningen menar att de företag som stänger ute dessa personer riskerar en stor del av sitt förtroendekapital och riskerar även stora delar av ekonomin. (Newsdesk)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *