Bättre pressreleaser

SHIFT Communications har tagit fram en pressreleasemall som tar upp ett antal av de punkter som blogrelation (nedlagd blogg) tidigare tagit upp. Det handlar om att låta pressreleasen fungera i den nya digitala världen genom att förenkla för journalisten.

Love it or hate it, what is important is that the banal, unhelpful, cookie-cutter press releases of yore have outlived their pre-Internet usefulness.

(PR Squared)

Precis som Blogrelation tror jag det är extremt överdrivet att pressreleaser skulle blivit obsoleta, däremot tror jag att man måste hitta ett nytt språk för dem. Ett sätt är exempelvis att använda sig av Newsdesk eller liknande “portaler” för pressrelationer. Men fr a att se till att innehållet är

  • relevant ((Det är ofta man får lov att förklara för kunder att deras “generella” pressrelease egentligen inte intresserar någon alls.))
  • kort ((Det är bättre pr att få göra en riktig intervju än att journalister gör en re-write av pressmeddelandet. Plus att det sällan finns tillräckligt mycket intressant att skriva om för att fylla två sidor med text.))
  • kontaktinformationen ska vara rätt ((Hur trist är det inte att många lägger ut VD som kontaktperson trots att denne är ungefär lika lätt att nå som pole position i Monaco GP.))

3 thoughts on “Bättre pressreleaser

  1. N|. Post author

    Som mest brukar jag säga. Det är få saker som är så pass intressanta att de kräver flera sidors text…

    Ett av de bästa tipsen är att tänka som en journalist och räkna antal tecken. Om texten är mer än 3000 har något gått fel…

  2. Pingback: Disruptive Media: Pressreleasen i sociala medier | Researcher

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *