Två branschföreningar dålig PR

Gabriella Finnborg, VD och ägare till Prat PR, valdes till ordförande i den nystartade branschföreningen Svenska PR-företagen. I verksamhetsplanen har hon och styrelsen (personer från diverse okända PR-företag) bland annat:

Vi vill också hjälpa reklambranschen att förstå skillnaden mellan PR och reklam. Idag tar reklambyråer ofta PR-uppdrag utan kunskap om vad det innebär, vilket leder till misslyckande som drabbar både dem själva, kunderna och oss. Lyckas vi ändra på detta så gynnar det alla.

(Newsdesk)

Föreningen Svenska PR-företagen är att de är den andra branschföreningen för svenska PR-företag. PRECIS är redan inarbetat och den svenska PR-branschen är knappast så stor att två nationella föreningar inte kommer att göra annat än att kriga sinsemellan. Björn Mellstrand hos JMW när han ser det hela som ett stort nederlag för hela PR-branschen:

Vad är det som gör att ni inte kan samarbeta? Varför känner sig de som gått med i Svenska PR-företagen inte välkomna i PRECIS? Vad är det som gör att PRECIS inte kan öppna famnen för de nya PR-företag välkomna dem som medlemmar i PRECIS? Vad vinner vår bransch på att ha två företag [tror BjM menade att skriva “föreningar”; N|. kommentar] som konkurrerar om medlemmar och medieutrymme? Kommer branschen som helhet att bli starkare? Kommer branschen att få en ökad trovärdighet om två branschföreningar kastar tårta på varandra? Vill inte de stora PR-koncernerna låta de mindre PR-företagen ta plats vid köttgrytorna?[…] Om vi fortsätter att ha två branschföreningar ser jag liten mening med att vara medlem i någon av dessa föreningar. Styrkan och trovärdigheten är bortblåst. Risken är alldeles för stor att det blir klubbar för inbördesbeundran.

(JMWs blogg)

Jag blir själv lite fundersam. Dels är det väldigt stora ord den nyvalda ordföranden tar i sin mun när hon dissar en hel reklambransch när det gäller PR. Visst – det är inte alla byråers kärnområde men det är knappast så att hon så enkelt kan förklara att alla reklambyråer inte förstår vad ett PR-arbete går ut på. Förstår hon det egentligen själv när hon försöker att avgränsa PR till något som endast hon och andra utvalda kan? Och om hon anser detta skulle jag vilja att hennes kollegor inom PR gav fan i att göra reklam.
Som strateg tycker jag att skapandet av två branschföreningar är extremt illa. Det försvagar PR-branschen oerhört mycket, både gentemot kunderna – vilken av de två föreningarna ska man lita på? Dels också gentemot andra föreningar inom marknadskommunikationsbranschen. Sveriges Annonsörer samlar kommunikationsköparna, Reklamförbundet samlar ihop både reklambyråer och mediebyråer – de är oerhört starka. Vilken av pr-branschens båda föreningar ska man skapa samarbeten med? Ett guldläge att spela ut dem mot varandra.
Visserligen är PRECIS rejält mycket starkare och medlemmar där är de stora byråerna men ändå visar denna splittring på hur instabil pr-branschen fortfarande är.

Related Posts

4 thoughts on “Två branschföreningar dålig PR

 1. yastory

  PR handlar inte minst om politik. Två branschföreningar kan därför tolkas på två sätt. Att PR-branschen är vital och rymmer intressekonflikter den också. Eller att PR-branschen är inkompetent. Det är bara att välja.

 2. Svenska PR-företagen

  Det är självfallet ingen bra PR för PR-branschen att inte kunna samsas inom en och samma organisation. Men när den äldsta organisationen Precis bara vill vara en intern klubb för de få men stora byråerna och hårdnackat vägrar släppa in den överväldigande majoriteten av landets PR-företag pga att de anses för små, så fanns inget val. För att ge flertalet av landets PR-byråer chans att ingå i en branschorganisation återstod som enda alternativ att bilda brasnchorganisationern Svenska PR-företagen, dit alla oavsett storlekt är välkomna. Däremot kan man fundera över i vilket syfte Reklamförbundet nu startar en PR-grupp inom sin organisation. Man gör det knappast för att främja PR-branschen, istället handlar det om att man vill skydda sina egna intressen. Reklamförbundets agerande är inte särskilt snyggt.

 3. N|. Post author

  Vad gäller Reklamförbundet så självklart – vi reklambyråer anser oss ha rätt mycket PR-kunskap. Och det man ser är att många PR-byråer gärna tar jobb som är rena reklamjobb vilket innebär att det är ren konkurrens det hela handlar om.
  Att som Svenska PR-företagen nu gör – försöka att vända diskussionen till att skapa negativa känslor för Reklamförbundet och i och med detta hela reklambranschen är riktigt uselt. Tyvärr Gabriella (som jag genom e-postadressen vet är den som skrivit) – det hela visar en rätt stor illojalitet och ett ointresse av att försöka samarbeta med övrig kommunikationsbransch.

 4. Pingback: Researcher » Svenska PR-företagen går ännu en match mot Precis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *