Sommarkampanj utan hud

Annonsörernas intresseförening kör en sommarkampanj som handlar om vem som egentligen ska bestämma hur reklam ser ut. De vill slå ett slag för de etiska kontrollorgan, samlade på sajten Klagareklam.se som branschen har liksom att berätta att de bytt namn. Tillsammans med byrån Shout har de skapat en kampanj som kommer att synas i olika affärstidningar och morgontidningar.

VD Anders Ericsson förklarar det hela:

“Visst har vi annonsörer ett stort ansvar. Reklam som inte respekterar eller som förlöjligar slår direkt tillbaka på annonsören. Löften som inte infrias riskerar att få katastrofala följder för ett varumärke. För företagen finns både lagar och etiska riktlinjer som reglerar vad man får och inte får kommunicera. Att vi via självsanering – i form av egenåtgärder där näringslivet själva får stifta normer hur reklamen ska utformas – får hantera dessa frågor anser vi alltjämt vara den bästa formen för att slå vakt om vår yttrandefrihet.”

(Sveriges Annonsörer)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *