Ny blog (igen)

Bloggarfebern verkar ha tagit ännu ett offer. Bloggi.se som jag använt för Researcher 2 har fullkomligt tappat farten och man kommer inte in på den mer än högst var trettionde försök.

Jag väljer därför att flytta Researcher 2 – min privata blog om allt som inte får plats inom ramen för Researcher.se.

Den nya adressen till Researcher 2 är http://researcher.blogg.se

Uppdatera feeds och länkar.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *