Omvärldskoll

Femton procent upp för nyföretagandet under förra året. Fler än 55000 nya företag startade och det är den högsta siffran på tio år. Fr a är det i storstadområdena som nyföretagandet är störst men också i Örebro, Blekinge och Västernorrlands län finns ett måna nya företag. (SvD)

En undersökning från Svenskt kvalitetsindex visar att svenskarna är nöjda med servicen i tjänstesfären. Det är bland annat inom förskola och åldringsvård som svensken har höga nöjdhetssiffror. Låga siffror (runt 60 i indexet) har bland annat Posten.

Under de sexton år som kundnöjdhetsindexet mätts kan man se en stadig ökning av siffrorna för hela tjänstesektorn enligt Jan Eklöf, docent vid Handelshögskolan i Stockholm och kanslichef vid SKI. Företagen har blivit bättre på att infria konsumenternas förväntningar och att detta kan få effekter för hur man i framtiden räknar upp BNP.

Andra trender som kundnöjdhetsindexet visar är bland annat att man också i tjänstesektorn tjänar på att satsa på kärnverksamheten, prisvärdhet är viktigt och att benchmarking blir mer och mer viktigt för att klara av kundnöjdheten. (SvD)

Järn, bygg, sport och fritid respektive hemelektronik har gått allra bäst under de senaste tio åren. Det berättar HUIs VD Fredrik Bergström på en konferens som HUI och Dagens Handel höll i januari.
Sämst har det gått för bokhandlarna som förlorat mycket till dagligvaruhandelns bokförsäljning och internetförsäljningen av böcker.

En annan tendens som Bergström för fram är att svenska detaljhandlare kommer att möta samma internationella konkurrens som dagligvaruhandeln och klädkedjorna börjat att känna av.

Tjänsteföretagen är stora framtida konkurrenter mot detaljhandeln. Fler och fler av konsumentkronorna går till tjänster och detaljisterna måste knyta till sig mer tjänster i butikerna. (SvD)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *