Nöjda med sponsringen utan att veta varför

“Det är beklämmande att så få företag mäter effekterna av sina sponsringsaktiviteter. Det är mycket pengar som investeras i sponsring och det räcker inte att köparna är nöjda, de bör även fråga sig varför och på vilket sätt deras investering har varit positiv för företaget.”

Anders Ericson på Annonsörsföreningen ser detta som den viktigaste frågan för den nybildade Kommitén för Sponsring & Event. Svenska sponsringsavtal är värda fem miljarder per år men mörkertalet är, enligt IRM, stort och antagligen uppgår kostnaden till det dubbla om man räknar in sponsringens aktiveringskostnad.

En undersökning tillsammans med Quickwise visar att fyra av fem annonsörer genomförde någon sorts sponsringsaktivitet under 2004 och CSR-sponsring är lika stor som idrottssponsringen.

Undersökningen visar också att 70 % av annonsörerna är nöjda eller mycket nöjda med sponsringen. Endast en procent säger sig vara missnöjda. (Newsdesk)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *