Företagen dåliga på kundrelationer

CRM har inte slagit igenom bland svenska företag. Det är slutsatsen som samarbetsorganet för CRM-företagen gör efter en studie:

“- Företagen mäter om kunderna är nöjda, men det är ett väldigt platt mått. Om man ska utveckla kundrelationen måste värdet av relationen öka för både leverantör och kund.”

(Dagens Media)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *