Bloggläsarna blir äldre och får bättre ekonomi (eller blir fler)

Bloggardemografin håller på att förändras. Fler och fler börjar blogga vilket innebär att bloggarpersonan “plattas ut”. Chadies No illusions refererar Blogads årliga undersökning som visar att fler och fler som läser bloggar är äldre (30+) och har bättre socioekonomisk ställning (siffrorna kan bero på att de traditionella bloggläsarna blir äldre och tjänar mer år efter år). Men enkäten ska också tas för vad den är: rätt så ovetenskaplig, 30 000 har svarat via länkar på andra bloggar och då oftast bloggar med politiskt innehåll. Blogads påpekar detta själva:

“How much credence should you give this survey? The survey was designed as much to provoke as to prove. I’ll paraphrase what I wrote last year: the survey’s responses are a fragment of a sample of a subset. There are millions of bloggers. Last week I e-mailed roughly 100 of them — some of the biggest bloggers, many of whom focus on politics and/or sell blogads — suggesting they link to they survey. Some of the bloggers I wrote to (and some I didn’t) linked to the survey; some of their readers clicked; some were offended by questions written mostly for Americans; some aspiring respondents were unable to complete Surveymonkey’s sometimes buggy forms. So wield a salt shaker as you munch on this data.”

Den är intressant som riktningsgivare, den visar på tendenser som kan vara mycket intressanta när vi i marknadsföringsbranschen börjar titta på bloggen som möjligt verktyg.

De branscher där blogläsarna finns är visserligen förväntade men att Utbildning ligger högst är en förändring som är värd att hålla ögonen på. Bloggare är läsare (tidningar står för en stor del av deras mediakonsumtion) i allmänhet – tidningar som ligger högt i listan över prenumerationer är Time, Newsweek, New Yorker, The Economist medan Soldier of Fortune, Ad Age och Downbeat är några titlar med under en procent prenumeranter bland de 30 000 tillfrågade. Trots detta är det fortfarande en liten del av bloggläsarna som använder RSS-flöden.

Enkätsvaren avslöjar att de flesta använder ungefär tio timmar för att läsa bloggar men läser ungefär fem stycken bloggar. Fortfarande är det bara en av fem som själva bloggar och det intressanta är anledningen till varför hela 75 % av de svarande säger att de läser bloggar: “News I can’t find elsewhere” tätt följt av “Better perspectives“.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *