Konsumentpolitiken

Konsumentverkets vetenskapliga råd, med Agneta Stark i spetsen, dissar konsumentminister Ann-Kristin Nykvists förslag på en ny konsumentpolitik. Bland annat anser rådet att förslaget helt riktar in sig på medelklassen och glömmer bort de grupper som har sämre ekonomisk möjlighet. (SR)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *