Seth’s Blog: Five years from now…

Seth Godin skissar upp en möjlig framtid, fem år från nu. Fritt hårddiskutrymme, WiFi finns överallt, det jobb man har finns inte längre eller är helt annorlunda, nya varor släpps som idag men multiplicerat med fem, alla har en handburen enhet.

Godins skiss avslutas med den intressanta frågan: “What then?” (Seth’s Blog)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *