Homosexuella journalister utsatta

I en undersökning från Arbetslivsinstitutet visar det sig att en majoritet av homosexuella journalister anser att journalistkåren har fördomar mot homosexuella. En fjärdedel av dem menar sig ha blivit diskriminerade på grund av sin läggning. Bland annat berättar man om ett fall:

“En vikarie anmälde ett företag eftersom hon ansåg att hon blivit kränkt på grund av att hon är homosexuell. Företaget förnekar att det förekommit diskriminering och parterna har kommit överens om en förlikning.
  – Vi anser att vi skulle ha fått rätt om ärendet om sexuella trakasserier gått till domstolsförhandlingar. Men vi gjorde ett formellt fel vid uppsägningen och skulle då ha ådömts ett visst skadestånd. Därför valde vi förlikning, säger företagets vice VD.
  Innan kvinnan anställdes gick chefen ut och frågade arbetskamraterna om de hade något emot att jobba med en homosexuell.
  – Hon blev stämplad innan hon fick möjlighet att möta sina nya arbetskamrater och definiera sig själv, säger Ragnar Forsén, ombudsman på Journalistförbundet.
  Företaget anser att man inte på något sätt har diskriminerat henne, utan tvärtom varit fördomsfria.
 – För oss kom anmälan som ett slag i ansiktet. Ingen medarbetare hade en aning om att det var så hon kände. Vi anser att vår arbetsplats präglas av stor vidsynthet, säger vice VDn.

Mian Lodalen känner inte igen att det skulle finnas en speciellt utbredd diskriminering och menar att problemet kanske är journalistkårens självbild av sig som mer öppna och vidsynta. (Journalisten.se)

Det finns två arbetsgrupper som anses ska stå över vanliga mänskliga svagheter:
• Politiker
• Journalister
och dessa ska på något sätt vara mer humanistiska, mindre fördomsfulla och kunna göra allt rätt.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *