PR-byråer försiktiga i Freivaldsfrågan

Utrikesminister Freivalds har fått “sina fiskar varma” under de senaste veckornas krisarbete. Och när svenska PR-byråer tillfrågas om vad de tycker är det olika åsikter, och vissa verkar lägga sig rätt platt i rädsla för att inte stöta sig med partietablissemanget. (Dagens Media)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *