5 tips för biz-blogs

Debbie Weil har samlat ihop tips för att biz-blogs från duktiga och kända bloggare.

Robert Scoble (aka Scobleizer) har en grundregel: “Don’t be stupid. :-) I call it be smart.” Att se till att bilden av företaget som du kommunicerar via din blog reflekterar den bild som företaget vill kommunicera till omvärlden är rätt vettigt. Åtminstone om man vill behålla jobbet (Gudmundsson och Munkhammar kan nog skriva under på det).
Andra tips är: läs mycket olika bloggar – använd en RSS-aggregator. Lär känna Feedster och Technorati. Visa att du gillar ditt jobb och ditt företag. Passion är nyckelordet. Hjälp andra att uttala samma passion. Besvara frågor men kolla upp att du gör det enligt företagets PR-strategi. Ta risker men var medveten om konsekvenser.

Seth Godin är mer direkt:

“Don’t be selfish. No one cares about you.”

Halley Suitt säger: “Låt dig själv ‘låta’ som dig själ. Försök inte låta professionell – då låter du i bästa fall tråkig, i värsta fall död.”

Nick Usborne, copywriter, menar att kontinuitet eller en känsla av kontinuitet är det viktigaste att skapa. Hitta bloggens ryggrad och håll dig till den när den fungerar. Hur bloggen “låter”, språkets konsistens är viktigt – då kan man gå utanför tematiska ramar och andra ramar utan att läsarna blir förvirrade.

Paul Chaney anser målgruppen vara viktigast. Vem skriver man för?

(WordBiz Report)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *