go.mera.entreprenörer

go.group blir ett holdingbolag över de olika företagen som ingår i gruppen. De kommer att ägas och drivas till största delen av anställda och till en minoritet av go.group. Däremot kommer go.garbergs helt ägas av holdingbolaget.

Schüllerqvist, som jobbat med active marketing inom go-koncernen blir åter fria och active marketing-biten tas över av dm-byrån go.larsson. (go.dagens go.media)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *