Det här är reklam för…

Journalistförbundets ledamöter i TRK – Textreklamkommittén – vill förändra sättet som kommittén arbetar med. Dels vill de initiera en diskussion ute på redaktionerna om textreklamreglerna ska vara kvar, dels vill de försöka få kommitténs arbete att bli mer utåtriktat. (Journalisten.se)

Det verkar som om förslagen redan kommit igång. Både Expressen och Kvällsposten har fått kritik av Textreklamkommittén. (Dagens Media)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *