Nästa webb. APIs ger kraften.

APIs är nästa stora genombrott på nätet, tror deltagare på Web 2.o-konferensen. API – application programming interfaces – gör det möjligt att vara “sticky” och hålla kvar besökarna på sin sajt längre. Amazon är några av de som lyckats allra bäst genom att både erbjuda API till andra (exempelvis att en blog om böcker enkelt får länkar från Amazon om de böcker som de skriver om). Fördelen ligger i att varumärket blir starkt närvarande i konsumentens medvetande. (Internetnews)

Webben är på väg att förändra hela sättet branding fungerar. Det handlar inte längre om publicitet utan om närvaro. WebAPIs är en sorts virtuell WoM. Ett bra exempel är blogosfären där länkning och utbyte av nyheter ger varumärket/bloggen ett mervärde.

Related Posts

One thought on “Nästa webb. APIs ger kraften.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *